PROXECTO XERAL DO SERVIZO DE “ConciliARES” 2023

Comparte este evento

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

SERVIZO DE CONCILIACIÓN  DO CONCELLO DE ARES PARA XULLO E AGOSTO de 2023

Qué é este Servizo?

O Servizo de “Conciliares ” é unha actividade  de eido lúdico-educativa, onde os nenos e nenas poderán realizar actividades adaptadas e divertidas á vez que aprenden e se desenvolven, axudando así tamén ás familias a conciliar a súa vida laboral e familiar.

Este servizo, lévase a cabo dende a Concellaría de Servizos Sociais, seguindo unha rigorosa orde de seleción segundo os criterios de acceso establecidos.

OBXECTIVOS DO SERVIZO:                                                                         

Obxectivos xerais:

 • Fomentar a conciliación da vida laboral e familiar das persoas usuarias.
 • Contribuír á formación integral das persoas seleccionadas, potenciando a oferta de actividades de carácter educativo, deportivo, artístico, de lecer, de promoción da saúde e de habilidades persoais.
 • Potenciar valores e actitudes, así como o desenvolvemento da autonomía persoal e superación de dificultades.

Obxectivos específicos:

 • Promover estilos de vida saudables.
 • Promover as actitudes e valores de igualdade de xénero.
 • Desenvolver a autoestima dos nosos nenos e nenas
 • Afianzamento de comportamentos baseados en valores humanos.

DESTINATARIOS

Nenos/as con idades comprendidas entre os 3 e os 12 empadroados/as no Concello de Ares e que ambos os proxenitores estean en activo, ou nenos/as comprendidos nesas idades que, estando empradoados ou non, os dous membros parentais traballen e algún deles fágao no termo municipal.

Prazas:

30 prazas por quincena.

HORARIO

O horario é o seguinte:

Xullo e  e Agosto de 8:30 a 14:30 h. de luns a venres, agás festivos.

1ª  Quincena; do 3 ao 14 de Xulo de 2023 (ambos inclusive)

2ª  Quincena; do 17 ao 31 de Xullo de 2023(ambos inclusive)

3ª  Quincena; do 1 ao 14 de Agosto de 2023(ambos inclusive)

4ª Quincena; do 16 ao 31 de Agosto de 2023(ambos inclusive)

INSTALACIÓNS

Esta actividade lévase a cabo:

 • Comedor e Pista cuberta do CPI As Mirandas(solicitado o espazo por escrito, pendente de confirmación)

CRITERIOS DE ACCESO  E PREFERENCIA DO SERVIZO:

Xa que o Servizo de “Conciliares” é un servizo destinado a facilitar a conciliación da vida familiar e laboral, os criterios de acceso seguirán a orde seguinte:

 • Nen@s empadroadxs no Concello de Ares con ambos proxenitores traballando (ou só do que ostente a garda e custodia no caso de divorcio- separación ou no caso de familias monoparentais ).
 • Nen@ s empadroados con informe previo dos Servizos Sociais.
 • Nenxs non empadroados no Concello de Ares con ambos proxenitores traballando e que mínimo un dos proxenitores traballen no termo municipal de Ares.
 • Nen@s empadroad@s no concello de Ares cun so proxenitor traballando.
 • Nenos non emapdroad@s con Concello cun proxenitor traballando no termo muncipal de Ares.
 • Nenxs non empadroados e sen ningun proxenitor traballando en Ares no caso de non cubrir as prazas ofertadas; o baremo será o da renda.

Anotacións:

 • A orde das listaxes dos participantes dentro de cada punto anterior virá dada pola renda da unidade familiar (de inferior a maior) e priorizando aos empadroados.
 • No caso de cubir as prazas,

 

DOCUMENTACIÓN E BASES:

BASES en pdf

ANEXOS en pdf

Pódeche interesar...