Concellaría de Persoal e Comisións Informativas

LUIS CENDÁN FERNÁNDEZ

Contacto: luis.cendan@concellodeares.com

A Concellaría de Persoal e Comisións Informativas de Plans focalízase na realización do seguimento, adaptación e desenvolvemento do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) e outros instrumentos de ordenación e xestión do persoal municipal.